Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsp2wisla.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-15

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Stebel Consulting

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Polok. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 855 3666. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Malinka nr 51 (budynek przedszkola)  i nr 53 (budynek szkoły, dyrekcja i sekretariat Zespołu). Posiada łatwe dojście i dojazd do budynków wewnętrzną drogą od strony ulicy Malinka.

Miejsca parkingowe znajdują się obok budynku szkoły. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku szkoły poprzedzone jest schodami,  nie ma podjazdów.  Szkoła mieści się na dwóch kondygnacjach z szerokimi korytarzami. Gabinet dyrektora oraz sekretariat znajduje się na parterze. Na piętro prowadzą szerokie schody. Nie ma podjazdów, ani windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono osobę, która może pomóc osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po terenie placówki.

Do przedszkola prowadzą schody z pochylnią.  Przedszkole mieści się na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono osobę, która może pomóc osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po terenie placówki.

Do obu budynków można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Data dodania: 2020-08-26 14:25:11
Data edycji: 2022-08-15 09:43:39
Ilość wyświetleń: 2188

Regionalizm

Wejdź i dowiedz się więcej o regionalizmie

Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy, zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji

Informacja

Rozbudowa sali gimnastycznej - relacja z placu budowy

Więcej informacji

"Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej