Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty unijne

W okresie od 1.06.2021 r. do 30.06.2022 r. realizujemy w naszej szkole
projekt Lepszy start
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w czterech szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. W projekcie uczestniczyć ma 296 uczniów i 98 nauczycieli z Wisły.


Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz informatyki;
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
  • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

    Dofinansowanie projektu z UE wynosi 876 509,37 PLN. 

Więcej informacji znajduje się na ogólnowiślańskiej stronie projektu.

 

Rekrutacja w terminie podstawowym została zakończona. Przyjęto do udziału w projekcie w naszej szkole 102 uczestników (80 uczniów i 22 nauczycieli). Na dzień 3 września 2021 r. listy zostały zamknięte (pełne obłożenie).

Od 2 września 2021 r. trwa rekrutacja uzupełniająca. Chętni, którzy złożą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji, zostaną wpisani na listę rezerwową. Jeśli zwolnią się miejsca, komisja, spośród chętnych z listy rezerwowej, zakwalifikuje kandydatów do udziału w projekcie.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i dokumenty.

 

W załączniku zamieszczamy harmonogram zajęć na miesiąc wrzesień 2021 r.  a fotorelacje z zajęć będą umieszczane w aktualnościach na naszej głównej stronie.

Data dodania: 2021-05-24 12:55:52
Data edycji: 2021-09-17 14:35:25
Ilość wyświetleń: 471

Regionalizm

Wejdź i dowiedz się więcej o regionalizmie
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej