Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekty unijne

Projekty unijne

Logo programu operacyjnego Województwa śląskiego, zawierający cztery logotypy Programu regionalnego Funduszy europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2022r. - 31.03.2023r. Koszt projektu to 96 012,50 a kwota dofinansowania to 86 411,25zł.

Celem projektu jest wsparcie uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Wisła poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy, monitory multimedialne) do wykorzystania na zajęciach z dodatkowej nauki języka polskiego dla tych uczniów oraz innych zajęciach, w których udział biorą uczniowie z Ukrainy (np. świetlicowe).

Końcem stycznia br. dla naszej szkoły zakupiono 5 laptopów Lenovo E15 do wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023 na zajęciach dodatkowej nauki języka polskiego. W naszej szkole uczestniczy w nich 11 uczniów (stan na koniec stycznia 2023 r.).

 

Źródła finansowania zadania:

Wartość całkowita – 96 012,50 zł

Kwota dofinansowania – 86 411,25 zł

Okres realizacji - od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.

-----------------------------------------------------

W okresie od 1.06.2021 r. do 30.06.2022 r. realizowaliśmy w naszej szkole
projekt Lepszy start
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu była poprawa jakości procesu kształcenia w czterech szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. W projekcie uczestniczło 296 uczniów i 98 nauczycieli z Wisły.


Cel został osiągnięty poprzez:

  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz informatyki;
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
  • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

    Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 876 509,37 PLN. 

Więcej informacji znajduje się na ogólnowiślańskiej stronie projektu.

Przyjęto do udziału w projekcie w naszej szkole 102 uczestników (80 uczniów i 22 nauczycieli).
W ramach realizacji projektu korzystaliśmy z platformy edukacyjnej Documaster campus.

Fotorelacje z zajęć były sukcesywnie zamieszczane w aktualnościach na naszej głównej stronie.

Data dodania: 2021-05-24 12:55:52
Data edycji: 2023-03-10 11:15:46
Ilość wyświetleń: 1673

Regionalizm

Wejdź i dowiedz się więcej o regionalizmie

Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy, zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji

Informacja

Rozbudowa sali gimnastycznej - relacja z placu budowy

Więcej informacji

"Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej