Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty unijne

Logo programu operacyjnego Województwa śląskiego, zawierający cztery logotypy Programu regionalnego Funduszy europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od 1.06.2021 r. do 30.06.2022 r. realizujemy w naszej szkole
projekt Lepszy start
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w czterech szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. W projekcie uczestniczyć ma 296 uczniów i 98 nauczycieli z Wisły.


Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz informatyki;
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
  • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.

    Dofinansowanie projektu z UE wynosi 876 509,37 PLN. 

Więcej informacji znajduje się na ogólnowiślańskiej stronie projektu.

 

Rekrutacja w terminie podstawowym została zakończona. Przyjęto do udziału w projekcie w naszej szkole 102 uczestników (80 uczniów i 22 nauczycieli). Na dzień 3 września 2021 r. listy zostały zamknięte (pełne obłożenie).

Od 2 września 2021 r. trwa rekrutacja uzupełniająca. Chętni, którzy złożą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji, zostaną wpisani na listę rezerwową. Jeśli zwolnią się miejsca, komisja, spośród chętnych z listy rezerwowej, zakwalifikuje kandydatów do udziału w projekcie.

W ramach realizacji projektu korzystamy z platformy edukacyjnej Documaster campus. Strona logowania dla uczestników z naszej szkoły znajduje się w linku: Documaster logowanie

 

W załącznikach poniżej znajdują się informacje i dokumenty oraz harmonogramy zajęć na kolejne miesiące, a fotorelacje z zajęć będą sukcesywnie zamieszczane w aktualnościach na naszej głównej stronie.

Data dodania: 2021-05-24 12:55:52
Data edycji: 2022-08-08 14:50:06
Ilość wyświetleń: 1046

Regionalizm

Wejdź i dowiedz się więcej o regionalizmie

Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy, zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji

"Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej